Deprese

 

Deprese není nálada, ale dlouhodobý stav. Má negativní vliv na tělo a mysl, na celkové emoční rozpoložení, na prožívání, i na chování. Pokud trpíte depresí, vaše pocity a myšlenky jsou jen velmi těžko a krátkodobě odklonitelné a ovlivnitelné vaší vůlí. Deprese je běžná porucha, která postihne někdy během života téměř každého pátého člověka. Různé příznaky deprese se mohou vyskytnout až u třetiny obyvatelstva. Může zahrnovat pocity smutku, beznaděje, únavy, snížené sebehodnocení a pokles sebevědomí, poruchy spánku a různé, často mnohočetné bolesti. Smutek určitě zná každý z nás. Obyčejně vzniká po nepříjemném zážitku či ztrátě někoho důležitého. Tehdy je psychologicky srozumitelný, odůvodnitelný, jeho intenzita a trvání jsou obvykle úměrné vyvolávající příčině.

Koho postihuje deprese

Deprese je však na rozdíl od běžného smutku chorobný stav, který může vzniknout i bez zjevného důvodu. Deprese je vážný stav, který vyžaduje léčbu. Člověk v těžké depresi většinou nemá náhled chorobnosti a nepřichází sám s potrebou pomoci. Deprese je onemocnění, stejně tak jako je onemocnění cukrovka nebo srdeční onemocnění. Deprese je také onemocnění, které postihuje celý organismus, a ne jen mysl a často je vedoucí příčinou alkoholismu, zneužívání drog a jiných závislostí. Deprese je onemocnění, které můžeme úspěšně léčit u více než 80% lidí, kteří ji mají. Deprese postihuje všechny bez rozdílu - všechny věkové kategorie, všechny rasy, všechny ekonomické skupiny a obě pohlaví. Avšak ženy jsou depresí postiženy až téměř dvakrát častěji než muži.

Přinejmenším polovina lidí, kteří trpí depresí není adekvátně léčena. Číslo jedna v příčinách sebevraždy je neléčená deprese. V počtu zameškaných pracovních dnů ve Spojených státech je deprese na druhém místě hned po srdečních onemocněních. Unipolární klinická deprese je vedoucí příčinou invalidity. Podívejme se ale i na to, co deprese není. Mnoho lidí má totiž rozdílné mínění o tom, co je a co není. Deprese není nic, za co by se bylo třeba stydět. Deprese není ekvivalentem špatné nálady nebo pocitu bytí na dně. Deprese není vada charakteru nebo znakem slabé osobnosti. Deprese není jen "stav nálady", které Vás může někdo okamžitě "zbavit." Deprese není většinou zdravotních pojišťoven uznána za onemocnění.

Deprese není smutek

Deprese dolehne v různé formě asi na každého. Může to být tehdy, když se s někým pohádám, někdo nás rozzlobí, když nemůžeme spát, jsme nervózní, úzkostliví. Špatná nálada nás obvykle nejpozději druhý den opustí a jsme opět v normě. Chvíle špatné nálady nejsou stavem, který lékaři považují za depresi. Špatná nálada není diagnóza. Termínem deprese se označuje nemoc, kterou někdo trpí delší dobu, která ovlivňuje jeho mysl a objevila se jakoby bez příčiny. Neléčená může být i životu nebezpečná. Obecně platí, že pomoc bychom měli vyhledat, když stav smutku trvá nejméně 14 dní. Špatnou náladu třeba považovat za depresi, když trvá příliš dlouho a mění celý život.

V depresi je špatná nálada intenzivnější než v případech, kdy nás něco znechutilo, nebo když máme něčeho plné zuby. Je to trvalý pocit smutku, prázdnoty, strachu, nejistotu, obav. U mírných i těžších forem depresí bývá nálada horší ráno, přes den se sice trochu zlepší, ale nikdy zcela nevymizí. Špatná nálada znemožňuje prožívat pocit radosti a může způsobit i absolutní ztrátu zájmu o věci a činnosti, které měl člověk rád, například různé koníčky. Ať se snažíte do roztrhání, depresivní člověk radost neuděláte.